Profile For Oscar Chui

Fleet Captain

  • Pilot ID: CPA0025
  • Rank: Fleet Captain
  • Next Rank:
  • Virtual Location: VHHH - Hong Kong International Airport
  • Location: Hong Kong Hong Kong
  • Total Flights: 114
  • Total Hours: 919.47
  • Join Date: 01 September 2015
  • VATSIM ID: N/A
  • IVAO ID: N/A

Oscar's AwardsMy Pireps

Flight Number Departure Arrival Aircraft Flight Time Submitted Status
QFA422 YMML YSSY A332 (VH-EBE) 01.03 09/04/16
CPA135 VHHH YMML A330-300 (B-LAG) 08.30 07/04/16
CPA583 RJCC VHHH B777-300 (B-KPM) 05.10 31/03/16
CPA582 VHHH RJCC B777-300 (B-KQN) 03.41 26/03/16
CPA507 RJBB VHHH B777-300 (B-KQX) 03.46 22/03/16
CPA506 VHHH RJBB B738 (VH-VYC) 02.42 17/03/16
CPA807 KORD VHHH A388 (VH-OQH) 14.27 12/03/16
CPA806 VHHH KORD B777-300 (B-KQM) 13.48 05/03/16
HDA215 VTSP VHHH B744 (B-HUO) 02.45 05/03/16
HDA214 VHHH VTSP B744 (B-HUI) 03.08 03/03/16
CPA278 LFPG VHHH B738 (VH-VXA) 10.30 02/03/16
CPA279 VHHH LFPG A343 (B-HXJ) 12.57 27/02/16
CPA549 RJTT VHHH B777-300 (B-KQM) 04.45 26/02/16
CPA548 VHHH RJTT B77W (B-KQJ) 03.06 25/02/16
CPA369 ZSPD VHHH B738 (VH-VYC) 02.08 24/02/16
CPA368 VHHH ZSPD B738 (VH-VYC) 01.43 23/02/16
CPA407 RCTP VHHH B777-300 (B-KPX) 01.25 18/02/16
CPA408 VHHH RCTP B777-300 (B-KQZ) 1.28 17/02/16
CPA906 RPLL VHHH B738 (VH-VYC) 01.33 10/02/16
CPA903 VHHH RPLL B738 (VH-VYC) 01.28 10/02/16
CPA439 RKSI VHHH B738 (VH-VYC) 03.20 09/02/16
CPA438 VHHH RKSI B738 (VH-VYC) 02.49 09/02/16
MAS72 WMKK VHHH B738 (VH-VYK) 03.32 08/02/16
MAS73 VHHH WMKK B738 (VH-VYK) 03.22 08/02/16
CPA254 EGLL VHHH B777-300 (B-KQO) 11.01 05/02/16
CPA253 VHHH EGLL A343 (B-HXG) 12.16 05/02/16
CPA156 YBBN VHHH B738 (VH-VXI) 07.41 29/01/16
CPA103A YBCS YBBN B744 (B-HUI) 01.44 28/01/16
CPA103 VHHH YBCS A330-300 (B-HLS) 06.36 27/01/16
CPA473 RCTP VHHH B77W (B-KQJ) 01.27 26/01/16
CPA472 VHHH RCTP B777-300 (B-KQG) 01.05 26/01/16
CPA198 NZAA VHHH B777-300 (B-KQZ) 10.50 16/01/16
CPA197 VHHH NZAA B747-400 (B-LJA) 09.57 15/01/16
CPA764 VVTS VHHH A388 (VH-OQJ) 02.14 14/01/16
CPA765 VHHH VVTS A330-300 (B-HLN) 02.11 12/01/16
CPA837 CYVR VHHH B777-300 (B-KQZ) 12.57 09/01/16
CPA838 VHHH CYVR B738 (VH-VYD) 11.11 05/01/16
CPA776 WIII VHHH B738 (VH-VYC) 03.54 29/12/15
CPA777 VHHH WIII B738 (VH-VYC) 04.03 29/12/15
CPA174 YPAD VHHH A388 (VH-OQJ) 07.58 28/12/15
CPA173 VHHH YPAD A330-300 (B-HLS) 07.42 23/12/15
CPA724 WMKK VHHH B738 (VH-VXA) 3.31 22/12/15
CPA723 VHHH WMKK A330-300 (B-HLS) 3.57 21/12/15
CPA465 RCTP VHHH B738 (VH-VYC) 01.24 19/12/15
CPA470 VHHH RCTP A330-300 (B-LAN) 1.45 17/12/15
CPA640 OTHH VHHH B738 (VH-VXA) 7.15 15/12/15
CPA645 VHHH OTHH B738 (VH-VXA) 8.31 14/12/15
CPA694 VIDP VHHH B738 (VH-VXK) 04.16 10/12/15
CPA695 VHHH VIDP A330-300 (B-LAH) 05.04 05/12/15
CPA104 YMML VHHH A330-300 (B-HLD) 08.20 04/12/15
CPA105 VHHH YMML A330-300 (B-LAC) 08.15 02/12/15
CPA811 KBOS VHHH B777-300 (B-KQG) 15.29 01/12/15
CPA846 VHHH KJFK B77W (B-KQF) 14.55 29/11/15
CPA881 KLAX VHHH B747-400 (B-LJA) 15.18 28/11/15
CPA882 VHHH KLAX B777-300 (B-KQO) 12.29 27/11/15
CPA784 WADD VHHH B777-300 (B-KPX) 04.08 26/11/15
CPA785 VHHH WADD B777-300 (B-KQD) 04.09 26/11/15
CPA292 LIRF VHHH B742 (B-HVX) 10.07 25/11/15
CPA293 VHHH LIRF B777-300 (B-KQV) 12.08 23/11/15
CPA780 WARR VHHH A330-300 (B-LAX) 03.45 21/11/15
CPA781 VHHH WARR A330-300 (B-LAR) 04.12 21/11/15
CPA567 RJBB VHHH A330-300 (B-HLS) 3.34 20/11/15
CPA564 RCTP RJBB B747-400 (B-LIC) 01.55 20/11/15
CPA406 VHHH RCTP B747-400 (B-LIB) 01.11 19/11/15
CPA138 YSSY VHHH B777-300 (B-KQM) 08.30 18/11/15
CPA139 VHHH YSSY B738 (VH-VXB) 07.57 16/11/15
CPA198 NZAA VHHH B738 (VH-VXD) 09.49 09/11/15
CPA197 VHHH NZAA A330-300 (B-LAM) 09.35 08/11/15
CPA358 EGCC VHHH B777-300 (B-KQZ) 10.44 07/11/15
CPA357 VHHH EGCC A333 (VH-QPJ) 12.14 06/11/15
CPA873 KSFO VHHH B77W (B-KQK) 14.10 05/11/15
CPA872 VHHH KSFO B777-300 (B-KQX) 12.04 04/11/15
CPA138 YSSY VHHH B777-300 (B-KQM) 08.41 02/11/15
CPA23 VHHH YSSY B777-300 (B-KPK) 07.59 01/11/15
CPA841 KJFK VHHH B77W (B-KQF) 14.39 26/10/15
CPA888 VHHH CYVR A388 (VH-OQH) 11.02 23/10/15
CPA702 VTBS VHHH A333 (VH-QPD) 02.04 22/10/15
CPA701 VHHH VTBS A388 (VH-OQJ) 02.10 22/10/15
CPA170 YPPH VHHH A330-300 (B-HLT) 6.48 21/10/15
CPA171 VHHH YPPH B744 (B-HUI) 07.00 20/10/15
CPA533 RJGG VHHH A330-300 (B-HLT) 3.25 19/10/15
CPA532 VHHH RJGG A330-300 (B-HLT) 03.06 19/10/15
CPA505 RJAA VHHH B77W (B-KQE) 03.59 16/10/15
CPA504 VHHH RJAA B777-300 (B-KQG) 4.13 14/10/15
CPA419 RKSI VHHH A330-300 (B-HLD) 03.01 10/10/15
CPA418 VHHH RKSI A330-300 (B-LAE) 02.54 05/10/15
CPA403 RCTP VHHH B777-300 (B-KQV) 01.12 02/10/15
CPA496 VHHH RCTP B77W (B-KQJ) 01.16 30/09/15
CPA748 FAOR VHHH A388 (VH-OQC) 11.47 26/09/15
CPA749 VHHH FAOR A343 (B-HXD) 11.50 25/09/15
CPA382 LSZH VHHH B738 (VH-VXA) 10.14 23/09/15
CPA383 VHHH LSZH B777-300 (B-KQM) 11.24 22/09/15
CPA734 WSSS VHHH B777-300 (B-KQZ) 3.11 21/09/15
CPA739 VHHH WSSS B777-300 (B-KPW) 03.06 21/09/15
CPA926 RPVM VHHH A330-300 (B-HLT) 2.02 14/09/15
CPA925 VHHH RPVM A330-300 (B-HLT) 2.08 14/09/15
CPA369 ZSPD VHHH A333 (VH-QPE) 01.50 14/09/15
CPA368 VHHH ZSPD B744 (B-HUI) 01.48 14/09/15
CPA825 CYYZ VHHH A343 (B-HXJ) 13.46 13/09/15
CPA826 VHHH CYYZ B777-300 (B-KQZ) 13.49 12/09/15
CPA238 EGLL VHHH A343 (B-HXG) 10.38 11/09/15
CPA257 VHHH EGLL B777-300 (B-KQZ) 12.01 10/09/15
CPA581 RJCC VHHH B777-300 (B-KQG) 4.38 09/09/15
CPA580 VHHH RJCC B77W (B-KPV) 04.06 09/09/15
CPA900 RPLL VHHH B777-300 (B-KQG) 01.30 08/09/15
CPA919 VHHH RPLL B77W (B-KQR) 01.29 08/09/15
CPA288 EDDF VHHH A388 (VH-OQG) 10.04 08/09/15
CPA289 VHHH EDDF A343 (B-HXH) 11.34 07/09/15
CPA138 YSSY VHHH B777-300 (B-KQM) 08.31 06/09/15
CPA139 VHHH YSSY B777-300 (B-KQZ) 8.30 05/09/15
CPA463 RCTP VHHH B77W (B-KPV) 01.15 04/09/15
CPA496 VHHH RCTP B77W (B-KQJ) 01.12 04/09/15
CPA391 ZBAA VHHH B738 (VH-VXA) 2.50 04/09/15
CPA390 VHHH ZBAA B738 (VH-VXA) 2.31 04/09/15