Profile For Taylor Ka Wai Cheung

Commercial ATP Captain

  • Pilot ID: CPA0059
  • Rank: Commercial ATP Captain
  • Next Rank:
  • Virtual Location: VHHH - Hong Kong International Airport
  • Location: Hong Kong Hong Kong
  • Total Flights: 123
  • Total Hours: 703.48
  • Join Date: 02 September 2015
  • VATSIM ID: N/A
  • IVAO ID: N/A

Taylor Ka Wai's AwardsMy Pireps

Flight Number Departure Arrival Aircraft Flight Time Submitted Status
CPA403 RCTP VHHH B777-300 (B-KPM) 01.24 15/09/17
CPA468 VHHH RCTP B777-300 (B-KQX) 01.37 14/09/17
CPA357 VHHH EGCC B777-300 (B-KQX) 12.26 29/05/17
CPA270 EHAM VHHH B777-300 (B-KPK) 11.16 06/05/17
CPA271 VHHH EHAM B777-300 (B-KPK) 12.09 05/05/17
QFA664 YPAD YBBN B738 (VH-VXI) 02.30 23/04/17
CPA173 VHHH YPAD A330-300 (B-HLD) 08.02 16/04/17
CPA568 VHHH RJBB B777-300 (B-KPI) 03.26 10/04/17
CPA469 RCTP VHHH B744 (B-HUJ) 01.36 05/04/17
CPA402 VHHH RCTP B744 (B-HUJ) 01.26 04/04/17
CPA2091E CYVR VHHH B747-400 (B-LJB) 13.07 21/03/17
CPA2091D KLAX CYVR B747-400 (B-LJB) 02.14 05/03/17
CPA2091C KDFW KLAX B747-400 (B-LJB) 02.53 28/02/17
CPA74 PANC KMIA B747-400 (B-LJB) 06.49 27/02/17
CPA84 VHHH PANC B747-400 (B-LJD) 08.25 27/02/17
CPA790 WMKK VHHH A330-300 (B-HLD) 03.14 21/02/17
CPA197 VHHH NZAA A343 (B-HXD) 10.21 21/02/17
CPA701 VHHH VTBS B744 (B-HUI) 02.47 19/02/17
CPA25 RCTP VHHH B747-400 (B-LJA) 01.27 16/02/17
CPA402 VHHH RCTP B744 (B-HUI) 1.09 14/02/17
CPA718 WIII VHHH A343 (B-HXD) 04.18 12/02/17
CPA719 VHHH WIII A343 (B-HXD) 04.12 07/02/17
CPA521 RJAA VHHH B744 (B-HUI) 04.53 05/02/17
CPA520 VHHH RJAA B777-300 (B-KPI) 03.30 29/01/17
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 1.36 13/01/17
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 01.36 13/01/17
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 01.36 13/01/17
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 01.36 13/01/17
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 01.36 13/01/17
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 01.36 13/01/17
CPA935 VHHH RPLL B777-300 (B-KQX) 01.30 05/01/17
CPA495 RCTP VHHH B777-300 (B-KPM) 01.23 31/12/16
CPA472 VHHH RCTP B777-300 (B-KPM) 01.07 22/12/16
CPA569 RJBB VHHH B777-300 (B-KPK) 03.51 10/12/16
CPA564 RCTP RJBB A330-300 (B-HLP) 01.52 08/12/16
CPA564 VHHH RCTP A330-300 (B-HLP) 01.08 08/12/16
CPA724 WMKK VHHH B772 (B-HNL) 03.22 04/12/16
CPA725 VHHH WMKK B772 (B-HNL) 03.39 03/12/16
CPA811 KBOS VHHH B777-300 (B-KPK) 15.23 26/11/16
CPA812 VHHH KBOS B777-300 (B-KPM) 16.34 21/11/16
CPA288 EDDF VHHH B777-300 (B-KPK) 10.10 20/11/16
CPA289 VHHH EDDF B777-300 (B-KPK) 12.27 19/11/16
CPA475 RCTP VHHH B777-300 (B-KQN) 01.17 14/11/16
CPA470 VHHH RCTP B777-300 (B-KQN) 01.11 13/11/16
CPA198 NZAA VHHH A343 (B-HXG) 10.40 07/11/16
CPA197 VHHH NZAA A343 (B-HXG) 10.07 06/11/16
CPA278 LFPG VHHH B777-300 (B-KPM) 10.48 31/10/16
CPA357 VHHH EGCC B777-300 (B-KPM) 12.11 30/10/16
CPA138 YSSY VHHH B777-300 (B-KQX) 08.25 29/10/16
CPA139 VHHH YSSY B777-300 (B-KQX) 08.22 29/10/16
CPA411 RKSI VHHH B773 (B-HNP) 02.59 25/10/16
CPA434 VHHH RKSI B777-300 (B-KPM) 3.01 24/10/16
CPA495 RCTP VHHH B777-300 (B-KPI) 01.10 22/10/16
CPA494 VHHH RCTP B777-300 (B-KPI) 01.12 17/10/16
CPA902 RPLL VHHH B777-300 (B-KQX) 01.54 16/10/16
CPA903 VHHH RPLL B777-300 (B-KQX) 01.29 16/10/16
CPA569 RJBB VHHH B77W (B-KQR) 03.13 10/10/16
CPA568A VHHH RJBB B77W (B-KPB) 03.05 03/10/16
CPA826 VHHH CYYZ B77W (B-KPB) 14.37 11/09/16
CPA292 LIRF VHHH B777-300 (B-KQX) 10.56 10/09/16
CPA293 VHHH LIRF B777-300 (B-KQA) 11.15 03/09/16
CPA358 EGCC VHHH B777-300 (B-KPM) 10.57 02/09/16
CPA357 VHHH EGCC B777-300 (B-KQN) 12.10 30/08/16
CPA473 RCTP VHHH B777-300 (B-KPI) 01.13 29/08/16
CPA408 VHHH RCTP B773 (B-HNP) 01.17 22/08/16
CPA467 RCTP VHHH B772 (B-HNL) 01.08 28/07/16
CPA406A VHHH RCTP B772 (B-HNL) 01.22 24/07/16
CPA471 RCTP VHHH B772 (B-HNL) 01.07 17/07/16
CPA470 VHHH RCTP B772 (B-HNL) 01.23 17/07/16
CPA798 WIII VHHH B772 (B-HNL) 04.04 13/07/16
MAS385 VHHH WBKK B738 (9M-MLR) 02.43 12/07/16
CPA567 RJBB VHHH B772 (B-HNL) 03.08 09/07/16
CPA502 VHHH RJBB B773 (B-HNP) 03.00 30/06/16
CPA934 RPLL VHHH B772 (B-HNL) 01.32 29/06/16
CPA654 VTBS VHHH B772 (B-HNL) 02.16 26/06/16
CPA421A RCTP VHHH B773 (B-HNP) 01.11 24/06/16
CPA421 RKSI RCTP B773 (B-HNP) 01.55 24/06/16
CPA410 VHHH RKSI B773 (B-HNP) 02.50 19/06/16
CPA904 RPLL VHHH B772 (B-HNL) 01.33 17/06/16
CPA785 VHHH WADD B773 (B-HNP) 04.14 16/06/16
CPA724 WMKK VHHH B772 (B-HNL) 03.19 15/06/16
CPA725 VHHH WMKK B772 (B-HNL) 03.06 14/06/16
CPA505 RJAA VHHH B773 (B-HNP) 04.01 13/06/16
CPA450A RCTP RJAA B773 (B-HNP) 02.41 12/06/16
CPA472 VHHH RCTP A330-300 (B-HLU) 01.11 11/06/16
CPA567 RJBB VHHH B772 (B-HNL) 03.14 04/06/16
CPA566 VHHH RJBB B772 (B-HNL) 03.04 01/06/16
CPA724 WMKK VHHH B772 (B-HNL) 03.12 12/05/16
CPA415 RKSI VHHH B772 (B-HNL) 03.03 06/05/16
CPA434B VHHH RKSI B772 (B-HNL) 02.44 04/05/16
CPA724 WMKK VHHH B772 (B-HNL) 03.08 03/05/16
CPA729 VHHH WMKK A330-300 (B-HLN) 03.12 30/04/16
CPA567 RJBB VHHH B772 (B-HNL) 03.40 29/04/16
CPA566 VHHH RJBB B772 (B-HNL) 02.48 28/04/16
CPA567 RJBB VHHH B772 (B-HNL) 03.32 17/04/16
CPA506 VHHH RJBB B777-300 (B-HNN) 02.48 15/04/16
CPA 146 YBCS VHHH A330-300 (B-HLO) 06.28 14/04/16
CPA146 YBBN YBCS A330-300 (B-HLD) 01.54 28/03/16
CPA157 VHHH YBBN A330-300 (B-HLU) 07.51 27/03/16
CPA419 RKSI VHHH A330-300 (B-LAE) 03.29 25/03/16
CPA418 VHHH RKSI A330-300 (B-HLO) 02.51 23/03/16
CPA738 OMDB VHHH A388 (VH-OQE) 06.24 22/02/16
CPA731 VHHH OMDB A330-300 (B-HLS) 08.36 10/02/16
CPA752 WIII VHHH A388 (VH-OQE) 04.04 15/01/16
CPA719 VHHH WIII A333 (VH-QPE) 04.15 11/01/16
CPA912 RPLL VHHH B77W (B-KPZ) 01.39 07/01/16
CPA905 VHHH RPLL B77W (B-KPZ) 01.33 06/01/16
CPA405 RCTP VHHH A330-300 (B-HLV) 01.50 04/01/16
CPA406 VHHH RCTP B747-400 (B-LIB) 01.13 02/01/16
CPA736 WSSS VHHH B777-300 (B-KPQ) 03.15 09/11/15
CPA705 VHHH VTBS B777-300 (B-KPP) 02.21 02/11/15
ANZ87 NZAA VHHH B744 (VH-OJT) 10.25 05/10/15
ANZ80 VHHH NZAA B744 (VH-OJT) 10.17 03/10/15
CPA270 EHAM VHHH B77W (B-KQK) 10.39 02/10/15
CPA271 VHHH EHAM A388 (VH-OQC) 11.46 29/09/15
CPA358 EGCC VHHH B777-300 (B-KQQ) 11.07 28/09/15
BAW1386 EGLL EGCC B748 (B-LJL) 00.32 27/09/15
CPA870 VHHH KSFO A333 (VH-QPJ) 12.07 21/09/15
CPA754 VTBS VHHH B777-300 (B-KQA) 02.20 19/09/15
CPA705 VHHH VTBS B777-300 (B-KPP) 02.11 14/09/15
CPA382 LSZH VHHH B738 (VH-VXA) 10.44 14/09/15
CPA383 VHHH LSZH B777-300 (B-KQM) 11.26 13/09/15
CPA138 YSSY VHHH B777-300 (B-KQM) 08.42 07/09/15
ANZ80 VHHH NZAA B744 (VH-OJT) 09.54 07/09/15
CPA468 VHHH RCTP B777-300 (B-KPR) 01.24 06/09/15
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KPS) 01.30 06/09/15
CPA907 VHHH RPLL B777-300 (B-KPP) 01.34 05/09/15