Profile For Li Shao

Commercial First Officer

  • Pilot ID: CPA0038
  • Rank: Commercial First Officer
  • Next Rank:
  • Virtual Location: VHHH - Hong Kong International Airport
  • Location: Canada Canada
  • Total Flights: 58
  • Total Hours: 418.52
  • Join Date: 01 September 2015
  • VATSIM ID: N/A
  • IVAO ID: N/A

Li's AwardsMy Pireps

Flight Number Departure Arrival Aircraft Flight Time Submitted Status
CPA873 KSFO VHHH B77W (B-KPB) 13.36 27/05/16
CPA870 VHHH KSFO B777-300 (B-KQD) 12.02 26/05/16
CPA906 RPLL VHHH B777-300 (B-KPF) 01.38 20/05/16
CPA907 VHHH RPLL B777-300 (B-KPG) 01.26 19/05/16
MAS150 WMKK OEJN B772 (9M-MRQ) 08.21 17/05/16
MAS852 WADD WMKK B738 (9M-MLQ) 02.36 16/05/16
MAS853 WMKK WADD B738 (9M-MLR) 02.40 08/05/16
MAS73 VHHH WMKK B772 (9M-MRQ) 03.19 07/05/16
CPA881 KLAX VHHH B777-300 (B-KPK) 14.34 25/04/16
CPA882 VHHH KLAX B77W (B-KPL) 11.59 15/04/16
CPA889A CYVR VHHH B777-300 (B-KPM) 13.17 09/04/16
CPA838 VHHH CYVR B77W (B-KPL) 11.24 08/04/16
CPA706 VTBS VHHH A330-300 (B-LAC) 01.59 26/03/16
CPA615 VHHH VTBS B777-300 (B-HNG) 02.25 25/03/16
HDA325 RKPC VHHH A332 (VH-EBV) 03.14 14/03/16
HDA326 VHHH RKPC B744 (VH-OEE) 02.27 14/03/16
MAS78A WMKK VHHH A388 (VH-OQB) 03.29 24/01/16
MAS79 VHHH WMKK A388 (VH-OQB) 03.40 23/01/16
CPA807 KORD VHHH A388 (VH-OQH) 15.01 20/01/16
CPA806 VHHH KORD B777-300 (B-KQM) 14.28 16/01/16
CPA365 ZSPD VHHH B777-300 (B-KPU) 02.13 21/12/15
HDA892 VHHH ZSPD A332 (VH-EBK) 02.16 20/12/15
CPA837 CYVR VHHH B777-300 (B-KQG) 13.32 18/11/15
CPA838 VHHH CYVR B777-300 (B-KQV) 11.59 15/11/15
HDA215 VTSP VHHH B747-400 (B-LJF) 03.15 14/11/15
HDA214 VHHH VTSP B744 (VH-OEH) 02.58 12/11/15
HDA997 ZBAA VHHH B744 (VH-OEE) 03.01 11/11/15
HDA996 VHHH ZBAA A332 (VH-EBM) 02.43 10/11/15
CPA873 KSFO VHHH B77W (B-KQK) 14.35 02/11/15
CPA870 VHHH KSFO A333 (VH-QPJ) 12.01 01/11/15
CPA503 RJBB VHHH B77W (B-KPV) 03.18 25/10/15
JAL80 RJTT PHNL A332 (VH-EBE) 06.20 22/10/15
CPA548 VHHH RJTT B77W (B-KQJ) 03.18 21/10/15
CPA407 RCTP VHHH B777-300 (B-KPX) 01.15 18/10/15
CPA496 VHHH RCTP B77W (B-KQJ) 01.11 17/10/15
CPA881 KLAX VHHH B747-400 (B-LJA) 14.13 17/10/15
CPA880 VHHH KLAX B738 (VH-VXA) 12.20 17/10/15
CPA734 WSSS VHHH B77W (B-KPZ) 03.10 16/10/15
CPA739 VHHH WSSS B777-300 (B-KPW) 03.02 13/10/15
CPA829 CYYZ VHHH A343 (B-HXF) 14.29 12/10/15
CPA826 VHHH CYYZ A343 (B-HXF) 14.00 11/10/15
CPA292 LIRF VHHH B742 (B-HVX) 10.51 10/10/15
CPA293 VHHH LIRF B777-300 (B-KQV) 12.22 09/10/15
CPA252 EGLL VHHH B777-300 (B-KQX) 10.49 03/10/15
BAW853 LKPR EGLL A350-900 (A359CPA) 01.29 03/10/15
BAW858 EGLL LKPR A332 (VH-EBA) 01.37 29/09/15
BAW1407 EGCC EGLL B748 (B-LJL) 00.31 21/09/15
BAW1404 EGLL EGCC B748 (B-LJL) 00.37 21/09/15
BAW709 LSZH EGLL B748 (B-LJL) 01.18 20/09/15
CPA383 VHHH LSZH B777-300 (B-KQM) 11.53 19/09/15
CPA837 CYVR VHHH B777-300 (B-KQG) 13.01 16/09/15
CPA838 VHHH CYVR B777-300 (B-KQV) 11.18 14/09/15
MAS72 WMKK VHHH A388 (VH-OQB) 03.19 14/09/15
MAS79 VHHH WMKK A388 (VH-OQB) 03.26 14/09/15
CPA845 KJFK VHHH A388 (VH-OQH) 14.42 13/09/15
CPA830 VHHH KJFK B738 (VH-VXJ) 14.49 12/09/15
CPA110 YSSY VHHH B738 (VH-VXG) 08.50 11/09/15
CPA139 VHHH YSSY B738 (VH-VXB) 09.16 10/09/15