Profile For Matei Dan

Junior Second Officer

  • Pilot ID: CPA0234
  • Rank: Junior Second Officer
  • Next Rank:
  • Virtual Location: VHHH - Hong Kong International Airport
  • Location: Romania Romania
  • Total Flights: 19
  • Total Hours: 76.22
  • Join Date: 23 September 2015
  • VATSIM ID: N/A
  • IVAO ID: N/A

Matei's AwardsMy Pireps

Flight Number Departure Arrival Aircraft Flight Time Submitted Status
CPA691 VHHH WSSS B77W (B-HNR) 03.42 29/04/16
CPA289 VHHH EDDF B77W (B-HNR) 10.26 02/04/16
CPA94 VHHH PANC B748 (B-LJC) 08.27 30/03/16
CPA100 YSSY VHHH B777-300 (B-KQZ) 08.47 03/02/16
CPA474 VHHH RCTP B777-300 (B-KQG) 01.19 01/02/16
CPA474 VHHH RCTP B777-300 (B-KQG) 01.19 01/02/16
CPA494 VHHH RCTP B738 (VH-VYC) 01.24 28/01/16
CXC253 VHHX EGLL B777-300 (B-HNG) 11.53 26/12/15
JAL142 RJSA RJTT B748 (B-LJH) 01.00 09/12/15
CPA198 NZAA VHHH B738 (VH-VXD) 12.54 08/12/15
BAW1231 EGLL EGCC A332 (VH-EBA) 00.35 03/12/15
CPA198 NZAA VHHH B738 (VH-VXD) 11.22 24/11/15
CPA92A VHHH PANC B777-300 (B-KPJ) 09.56 18/11/15
JAL552 RJEC RJTT A340-300 (A343CPA) 01.28 14/11/15
BAW1370 EGLL EGCC A332 (VH-EBF) 00.31 03/11/15
BAW1370 EGLL EGCC A332 (VH-EBF) 00.33 28/10/15
JAL142 RJSA RJTT B748 (B-LJH) 01.05 28/10/15
CPA470 VHHH RCTP A330-300 (B-LAK) 00.35 22/10/15
JAL142 RJSA RJTT B748 (B-LJH) 00.58 27/09/15
CPA23 VHHH YSSY B777-300 (B-KPK) 07.36 26/09/15
JAL142 RJSA RJTT B748 (B-LJH) 00.55 26/09/15
MAS73 VHHH WMKK A388 (VH-OQB) 03.29 25/09/15
HDA221 VVDN VHHH B744 (VH-OEE) 01.30 25/09/15
HDA224 VHHH VVDN A332 (VH-EBM) 01.33 24/09/15